fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			
>
>
אזור התעסוקה נווה נאמן בהוד השרון יהפוך לאקו פארק מתקדם המשלב טבע, תעסוקה ותרבות פנאי

אזור התעסוקה נווה נאמן בהוד השרון יהפוך לאקו פארק מתקדם המשלב טבע, תעסוקה ותרבות פנאי

יעל אייל
שתף
מליאת הועדה לתכנון בהוד השרון אישרה את תכנית אזור התעסוקה נווה נאמן בהוד השרון האזור יהפוך לאקו פארק מתקדם המשלב טבע, תעסוקה ותרבות פנאי ותוספת של 225,000 מ"ר תעסוקה באזור.
הדמיות: ארמון אדריכלים, באדיבות עיריית הוד השרון

מליאת הועדה לתכנון בהוד השרון אישרה מספר תוכניות ומסמכי מדיניות, הקשורים לתוכניות המרכיבות את אזור התעסוקה בנוה נאמן.

העירייה יצרה תכנית המשדרגת את אזור התעסוקה הוותיק ותהפוך אותו לאחד המובילים, תוך התמודדות עם אתגרי תנועה, סביבה, ניקוז ויצירת מאפיינים חדשים לפי תכנון מתקדם והליכתי הנשען על תנועה ללא רכבים במרחב הציבורי.

אזור התעשייה נווה נאמן ישודרג ויהפוך לפארק תעשייה ותעסוקה מעורב שימושים בבנייה ירוקה, הכולל שטחים פתוחים וירוקים. הפארק יהווה בית לתעסוקה איכותית ותעשייה נקייה, שלעת ערב ישנה פניו למוקד מסחרי לפעילויות פנאי ובילוי. באזור התעסוקה הזה צפויה העירייה להקים שני נכסים עירוניים משמעותיים שישמשו כמרכז לחדשנות וכמנהלת אזורי התעסוקה.

הדמיות: ארמון אדריכלים, באדיבות עיריית הוד השרון

מסמך המדיניות החדש לאזור הוותיק הוכן בהתאם לתכנית המתאר המאושרת של הוד השרון, אשר מייעדת תוספת זכויות בנייה למתחמים הקיימים. תכנית המתאר הגדירה עקרונות תכנוניים במטרה לעודד גידול של שטחי התעסוקה והמסמך שאושר מבקש להגדיר את פיתוח והתחדשות אזור נווה נאמן בהתאם לאותם עקרונות, תוך שהוא מאפשר הוספת 225,000 מ"ר תעסוקה.

מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה גם את תכנית הבינוי והפיתוח של מתחם התעסוקה הר/2/1400/א, התחום בין אזור נווה נאמן הקיים, דרך רמתיים ודרך הים. המתחם בשטח של כ-175 דונם, כולל כ-130,000 מ"ר של שטחי תעסוקה המיועדים לשימושי תעשייה עתירת ידע.

תכנית הבינוי והפיתוח קבעה את העמדת המבנים במתחם ואת אופי הרחובות והשדרות, אשר יהיו נטועים בעצים מצלים ויספקו קשר הליכתי בין ציר דרך רמתיים למתחמי התעסוקה הגובלים והפארק האקולוגי הסמוך.

המתחם יאפשר מרכז עירוני של תעסוקה, מסחר ובילוי ונכסי העירייה בו צפויים לכלול לראשונה מסוף תחבורה ציבורית מרכזי שייתן מענה לאזור התעסוקה בפרט ולעיר בכלל, היכל תרבות ובניין עירוני מניב.

לוחות הזמנים לביצוע יקבעו הבתאם להשלמת הליכי התכנון כמו כן מתוכננים באזור בניינים הכוללים עירוב שימושים מגורים ותעסוקה.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "איחוד התוכניות הוא צעד גדול לחיזוק העיר כעיר עצמאית ויצמצם משמעותית את הסיבות לצאת מהעיר. עירוניות בריאה חייבת לכלול בתוכה מקומות תעסוקה רבים ומגוונים שיאפשרו לתושבות ולתושבים לעבוד בקרבת הבית, להפחית את שעות היוממות בדרך לעבודה וממנה ולזכות ליותר זמן חופשי עם המשפחה. שתי התוכניות יביאו לתוספת של אלפי מקומות תעסוקה בהוד השרון, לקידומן של תעשיות עתירות ידע ונקיות, קידום פתרונות רפואה דחופה ורפואת מומחים בתוך העיר ולהגדלת היצע המשרות בעיר ולגיוונן. בנוסף פועלת העירייה על מנת שפארקי התעשייה, יהפכו לעת ערב לפארקי תרבות, בילוי ופנאי שיעצימו את גורם המשיכה של האזור לתושבות ותושבי העיר והסביבה. התהליך של ״איחוד התוכניות״ היה ארוך, ונועד לתקן ראיה קצרת טווח שאפיינה את התוכניות השונות, כדי לתת מוצר טוב יותר וגם לחזק את האיתנות הכלכלית של העירייה כדי שנוכל להמשיך לשדרג את השירותים העירוניים לתושבות ולתושבים גם לדורות הבאים".

ראש העירייה אמיר כוכבי: "איחוד התוכניות הוא צעד גדול לחיזוק העיר כעיר עצמאית
עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר