fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			

גבעת חן מתרחבת

גבעת חן מושב המובלעת בין רעננה להוד השרון בדרך להסדרת הקרקעות בתכנית הוספת 156 יחד' לישוב כפרי הכולל 116 יחד' מאושרות. הסדרת ייעודי קרקע גבעת חן בדרך להסדרת תכנית המושב לעתיד

הוגשה תכנית כוללת למושב גבעת חן התכנית תסדיר את הרחבת המגורים במושב, הסדרת השימושים המסחריים בקרקע והסדרת יעודי הקרקע

עיקרי התכנית:

* הוספת 156 יחד' לישוב כפרי הכולל 116 יחד' מאושרות.

* הסדרת ייעודי קרקע בכל תחום התכנית ופרישתם
* הסדרת תחנת תדלוק ושטח למסחר ותעסוקה באזור הכניסה למושב

* קביעת שימושים מותרים, זכויות והוראות בניה עבור כל הייעודים
* קביעת הנחיות להצבת מבנים יבילים לעובדים זמניים בחקלאות

* שינוי והסדרת קווי בנין וקביעת מגבלות בניה
* קביעת הנחיות מיוחדות לפיצול יחד' מנחלות ומשקי העזר
* קביעת הנחיות לשימור
*קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית הועדה המחוזית

מסמכי התכנית המלאים

 

עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר