fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			
השרות זנדברג ומיכאלי מתנגדות להכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור

השרות זנדברג ומיכאלי מתנגדות להכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור

"מדובר בתוכנית הפוגעת בסביבה, אינה מעמידה תשתיות תחבורה וניקוז הולמות, וקיים חשש אמיתי שתפגע בסופו של דבר באיכות חיי התושבים המיועדים להתגורר במקום ובסמוך לו" נכתב בערר שהגישו השתיים על החלטת וועדת השרים בנושא

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מרב מיכאלי והשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג הגישו ערר על אישור ההכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור, בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי.

"התכנית שהובאה להכרזה נדחתה על ידי הועדה המחוזית. מדובר בתוכנית הפוגעת בסביבה, אינה מעמידה תשתיות תחבורה וניקוז הולמות, וקיים חשש אמיתי שתפגע בסופו של דבר באיכות חיי התושבים המיועדים להתגורר במקום ובסמוך לו. כדי לוודא שהתכנית תעמוד בתנאי סף סביבתיים ותחבורתיים הולמים, נבקש לבטל את ההכרזה, לבחון מחדש ולדון בהשבת התכנית למסלול הקידום בוועדה המחוזית," נכתב בערר שהגישו השרות, "אין מחלוקת שבאזור זה צריך לקדם בינוי משמעותי, תוך שימור היקף יחידות הדיור המבוקשות. אך נדרש בינוי חכם, איכותי, מבוסס הסעת המונים, תחבורה קלה וקישוריות, וכזה שמתחשב גם במשבר האקלים, המחייב הקפדה יתרה בשימור שטחים טבעיים ומגוון ביולוגי, מותאם לתנאים האקלימיים המשתנים, שצופים התגברות של אירועי קיצון, כמו שיטפונות והצפות – ודורשים פתרונות ניקוז מתקדמים."

עוד נכתב בערר כי ,"ההכרזה על מתחם פי גלילות כמתחם מועדף לדיור, לאחר ההליכים הממושכים כבר התקיימו במסגרת הוועדה המחוזית, שהצביעה על כך שבמתכונתה הנוכחית התכנית אינה נותנת מענה הולם לצרכים התחבורתיים, הסביבתיים, הניקוזיים והתכנוניים האורבניים הנדרשים בתכנית בסדר גודל כזה – עושה שימוש שגוי במנגנון הותמ"ל. על הותמ"ל לשמש למטרות המיועדות לו ובמשורה, ולא כ'מעקף' להליכים מקצועיים המתנהלים בוועדות המחוזיות, שהן דרך המלך לתכנון".

עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר