fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			
מה המשמעות של צמצום ההסכמה ל66% בפינוי בינוי

מה המשמעות של צמצום ההסכמה ל66% בפינוי בינוי

עורכת הדין נטלי משה ממשרד בצר נדל"ן 360 מסבירה על ההיבטים המעשיים של ההחלטה על הורדת שיעור ההסכמה בפרויקטים של פינוי בינוי
צעד חשוב לקראת הורדת שיעור ההסכמה ל- 66% בפרויקטים של פינוי בינוי
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אישרה את פרק ההתחדשות העירונית במסגרת חוק ההסדרים. החוק צפוי לעבור לאישור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. יש לקוות כי לא יחול בו שינוי בעניין זה וכי יאושר.
בין החידושים שמציע הפרק שאושר:
צמצום הרוב הדרוש:
1. הפחתת הרוב הדרוש לצורך הגשת תביעה נגד דייר סרבן בתוכניות פינוי-בינוי, מרוב של 80% הנהוג כיום לרוב של 66% בלבד (2/3 מבעלי הדירות). עוד חידוש – גם היזם יכול להגיש תביעה נגד דייר סרבן ולא רק הדיירים שחתמו .
חשוב לציין כי הורדת אחוז ההסכמה חלה על פינוי בינוי בלבד (!), ואינה מתייחסת בפרויקטים של תמ"א 38/2 במסלול הריסה ובניה, בהם עדיין נדרש רוב של 80% מבעלי היחידות שאליהן צמודים 80% מהרכוש המשותף.
הסדרי מיסוי חדשים:
2. הפחתת שיעור היטל ההשבחה מ- 50% ל- 25% כמחויב היום אך בכפוף לשיקול הדעת של הועדה המקומית.
3. הקלה במס למי שמחזיק יותר מדירה אחת בפרויקט שמיועד לפינוי בינוי.
הסרת הגבלות:
4. מספר הדירות במתחם המיועד לפינוי בינוי- לא יוגבל, בעוד שכיום נדרש מינימום של 24 דירות מתפנות.
5. מנגד, הוסף תנאי חדש שמספר הדירות החדשות שיוקמו במתחם לא יפחת מ- 70 דירות.
קביעת הסדרים במטרה להגן על זכויות בעלי הדירות:
6. לצורך חישוב הרוב הדרוש לא יילקחו בחשבון בעלי דירות סרבנים המתנגדים לפרויקט על רקע היותם פולשים שלא כדין לרכוש המשותף או מפני שפיצלו דירה בניגוד לחוק.
7. קביעת הסדרים לביטול הסכמים במסגרתם הפרויקטים אינם מקודמים בלוחות זמנים ראויים והסדרים שנחתמו באופן לא ראוי או פוגעני.
שמירה על איכות וודאות תכנונית וקיצור לוח הזמנים להיתר:
8. אושרה הצעת מנהל התכנון לביטול הקלות הבניה- תוכניות חדשות שיוחלט על הפקדתן אחרי ינואר 2023 יהיו במסלול ללא הקלות, ויזמים לא יוכלו להגיש עוד לוועדה המקומית בקשה להקלות (תוספות בשטחים ובדירות) .
ההקלות המתבקשות לעיתים חיוניות לקיומו של הפרויקט ולטובת בעלי הדירות המתפנות, אך מניעת הקלות עשויה לייעל ולקצר את הליכי התכנון.
עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר