fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			

צוללים לנדל"ן – מיהו תיק הבית המשותף?

יעל סער שמאית מקרקעין וסמנכ"ל אנגלו סכסון תל אביב צוללת למונחי עולם הנדל"ן והשבוע, מהו תיק בית משותף?

הלכתם לראות דירה, ירדתם למטה, הצביעו לכם על חנייה מספר 7 ואמרו לכם זה שלכם, ואז הלכתם וראיתם את מחסן מספר 3 ואמרו לכם שגם הוא שלכם. בבית הוצאתם את נסח הטאבו והיה רשום בו שלדירה מוצמדת חנייה ב' ומחסן י"ח.

שאלתם את עצמכם "אני ראיתי חנייה מספר 7, מה זה ב' בכלל? ואיך י"ח זה מספר 3?".

היום נראה איך המספרים הופכים לאותיות ואיפה בודקים את הדברים האלה, נכיר את תיק הבית המשותף.

תיק הבית המשותף כולל שני מסמכים שמרכזים את ההסדרים והיחסים בין בעלי הדירות בבניין, ניתן להוציא אותו כאן: https://fileextractor.justice.gov.il/tabu בעלות של 33 ₪.

בתוך התיק ישנו תשריט הבית המשותף. זהו שרטוט של כל הבניין, כל הדירות, כל החניות, כל המחסנים וכל יתר החלקים אשר מוצמדים לתתי החלקות, בתשריט כל תתי החלקות יקבלו מספרים וכל ההצמדות יקבלו אותיות.

בתחילת התשריט ישנה טבלה המרכזת את כל תתי החלקות וההצמדות שלהן.

למשל כאן רואים מתוך הטבלה פירוט של דירה בקומות 4+5, תת חלקה מספר 12 בשטח 143 מ"ר, ולה שלוש הצמדות:

חנייה המסומנת באות י"ד

מרפסת לא מקורה  מסומנת באות כ'

מרפסת לא מקורה מסומת באות כ"ב

צבע הדירה וההצמדות הוא ורוד

כאשר נתקדם בתשריט ונלך לשרטוט מקומות החנייה נראה את חנייה י"ד מסומנת בצבע הורוד של הדירה:

וכאשר נגיע לשרטוט הקומה נראה את הדירה ואת המרפסות הצמודות אליה:

כלומר בכל פעם שאנחנו נתקלים בדירה אשר יש להם הצמדות, כאשר נוציא את תיק הבית המשותף נוכל לבדוק האם החנייה או המחסן שהצביעו עליהם באמת שייכים לדירה, מאחר ומופיע מיקומם המדויק בתיק הבית המשותף.

המסמך השני שבדרך כלל נמצא בתיק הבית המשותף הוא "תקנון מוסכם של הבית המשותף" – זהו מסמך המסדיר את היחסים בין השכנים.

במסמך זה כתובות כל ההצמדות וכתוב כיצד מחולק הרכוש המשותף (כלומר מה החלק של הדירה מתוך כל הקרקע וכן מתוך החלקים שאינם מוצמדים בבניין).

כן נכתב כיצד ישולמו דמי ועד הבית. ישנן שתי פרקטיקות מרכזיות נהוגות:

  1. חלוקה שווה לכל דירה
  2. תשלום יהיה לפי שטח הדירה ביחס לכלל הדירות.

ניתן להצמיד בנוסף את זכויות הבנייה לדירות הגג וכן להסדיר נושאים נוספים אך אלו העיקריים.

אם לא מופיע תקנון בתיק הבית המשותף אזי לא נערך תקנון שכזה אבל החוק קובע "תקנון מצוי" כלומר תקנון ברירת מחדל אשר איננו מצמיד רכוש כלל, מחלק את דמי הועד לפי שטח הדירה וכן את החלק ברכוש המשותף.

הנייר השלישי הוא צו רישום הבית המשותף והוא אישור של רשם הבתים המשותפים שהוא אישר את התשריט והתקנון המוסכם והורה לטאבו לרשום את ההסכמות האלה בטאבו. לאחר צו זה בעצם נוצר נסח הטאבו כמו שאנחנו מכירים אותו, עם כל תת חלקה, ההצמדות שלה וכל מה שראינו בפעמים הקודמות.

זהו נייר מאוד חשוב כאשר אתם באים לרכוש דירה, חובה לראות אותו ולהבין מה כתוב בו לפני ביצוע עסקה, אני ממליצה גם לפני שנכנסים למשא ומצן על הנכס.

עברנו על 2 מתוך 3 ניירות הזהב בנדל"ן – נסח הטאבו ותיק הבית המשותף. בשבוע הבא נעסוק בנייר הזהב השלישי – היתר הבנייה.

כמו תמיד, מוזמנים להתקשר לשאול ולהתייעץ

בברכה, יעל סער חברת מועצת העיר כפר סבא

054-6815778

עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר