fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			
תוכנית מתחם קוקה קולה בהוד השרון אושרה להפקדה

תוכנית מתחם קוקה קולה בהוד השרון אושרה להפקדה

58,000 מ"ר של תעסוקה, מסחר וייעודים יוקמו במתחם באזור התעשייה נווה נאמן בהוד השרון, בו ממוקמים היום מחסני חברת קוקה קולה, בארבעה מבנים שחלקם ימסרו לעירייה לשימושים ציבוריים

ועדת המשנה לתכנון ובנייה אישרה להפקדה את תוכנית מתחם "קוקה קולה" באזור התעשייה נווה נאמן. התוכנית מציעה מסגרת תכנונית לשינוי המתחם באזור התעשייה נווה נאמן ובשטחים ציבוריים הגובלים בו, ממלאכה ותעשייה למגרש בייעוד תעסוקה. המתחם ממוקם בכניסה הדרומית לעיר ובכניסה לאזור התעסוקה המתחדש נווה נאמן ויהווה שער כניסה מודרני מדרום העיר.

התוכנית תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית הר/2020, ואת מסמך המדיניות שהוכן לאזור התעשייה נווה נאמן ואושר במליאת הוועדה ביולי
2022.
התוכנית שאושרה מוסיפה 31,102 מ"ר של תעסוקה לזכויות המאושרות. סה"כ יכלול המתחם החדש 58,717 מ"ר, בהם 1,500 מ"ר מסחר וכן 2,177 מ"ר שטחים בייעוד ציבורי. כמו כן כוללת התוכנית את הרחבת רחוב החרש ושימור נחל קנה.

התוכנית החדשה כוללת ארבעה מבנים. מגדל מרכזי אשר יהווה אייקון עירוני ושלושה מבנים נוספים בבינוי מדורג, שניים בני 12 קומות ומבנה נוסף של 6 קומות.

אמיר כוכבי

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "אישור תוכנית מתחם "קוקה קולה" מהווה נדבך משמעות נוסף בקידום עצמאות עירונית כלכלית ועירוניות בת קיימא לדורות הבאים באמצעות יצירת מקומות עבודה בעיר, הכנסות מארנונה עסקית ומסחרית, וכמובן הגדלת מצאי הנכסים העירוניים, על ידי הפקעת אחוזים מהתוספות לבינוי עירוני עסקי מסחרי כפי שכבר נעשה בתוכניות אחרות בקדנציה הנוכחית."


לצד התוכנית הנוכחית, אושרה לאחרונה הקמתם של שני מגדלים במתחם "אשטרום", וכן אושר מסמך המדיניות הכולל של פיתוח אזור התעשייה נווה נאמן והרחבתו ב- 225,000 מ"ר של תעסוקה ומסחר אשר ישמש בערבים גם כמתחם חינוך, פנאי, תרבות ובידור. הוד השרון מתפתחת באופן שיאפשר לנו להרחיב ככל הניתן את השירותים העירוניים, זאת לצד יצירת אפשרויות תעסוקה לתושבות ולתושבי העיר שיפחיתו יוממות ויסייעו לשיפור איכות החיים. אנו נמשיך להקפיד על עירוב שימושים של תעסוקה, פנאי ומבני ציבור בכל תוכניות הפיתוח, בכדי להבטיח שאזורי התעסוקה ישרתו באופן האופטימלי את הצרכים העירוניים".

להצטרפות לעדכוני נדל"ן
עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר